What is sustainability? (Hvad er bæredygtighed?)

13 Mar

(English translation below)

Definition af bæredygtighed

Ganske enkelt kan man sige at bæredygtighed skaber de bedst mulige betingelser for både mennesker, dyr og miljø både nu og i den fjerne fremtid.
Men faktisk er der ingen universelt vedtaget definition på, hvad bæredygtighed betyder. Der er mange forskellige synspunkter på, hvad det er, og hvordan det kan opnås. Ideen om bæredygtighed stammer fra begrebet bæredygtig udvikling, der blev til fælles sprog på verdens første verdenstopmøde i Rio i 1992.

Den oprindelige definition af bæredygtig udvikling anses normalt for at være:

“Udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov i fare.”
Bruntland Report for the World Commission on Environment and Development (1992)

Wikipedia skriver det således:
http://da.wikipedia.org/wiki/Bæredygtighed

English translation.

Definition of sustainability

Quite simply we can say that sustainability creates the best conditions for both humans, animals and the environment both now and in the distant future.
But actually there is no universally agreed definition on what sustainability means. There are many different views on what it is and how it can be achieved. The idea of sustainability stems from the concept of sustainable development which became common language at the World’s first Earth Summit in Rio in 1992.

The original definition of sustainable development is usually considered to be:

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
Bruntland Report for the World Commission on Environment and Development (1992)

Wikipedia about sustainability:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainability

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: